Of kies:   
    Home | Competitie | Beker | Jeugd | Clubs | Wedstrijdkalender | Ratings | Downloads | Contact | Links
  


- Özden Tuna    Print dit bericht
MEC-Pleinfestival op 22-06-2019 // Festival der Talenten
http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/archief-activiteiten/90-archief-activiteiten-artikelen/554-mec-pleinfestival-zaterdag-22-juni-2019 Özden Tuna, 20-06-2019

- Özden Tuna    Print dit bericht
Phishing e-mails in omloop - S.v.p. niet op reageren
Aan de besturen van de leden om niet te reageren op phishing e-mails, die momenteel in omloop zijn. Er wordt zogenaamd namens de NHSB aan de leden gevraagd om geld over te maken. Aan alle leden het verzoek hierop niet te reageren en zonodig dergelijke e-mails te filteren via uw spamfilters. Özden Tuna, 10-06-2019

- Özden Tuna    Print dit bericht
Najaars-ALV 2019 op 27-11-2019 te Dienstencentrum Overdie @ Alkmaar
http://www.thuisinoverdie.nl/ Details zullen t.z.t. volgen. Özden Tuna, 06-06-2019

- Özden Tuna    Print dit bericht
Bondsraadstukken en -data --- URL van de website

Wie zoekt, zal vinden. Het is even zoeken, maar dan heb je ook wat.
Alle leden kunnen te allen tijde de BR-data inzien cq BR-stukken downloaden op https://www.schaakbond.nl/bond/organisatie/beleid/bondsraad

Gaarne deze bookmarken in uw browser(s) Vanaf heden zal uw secretaris deze stukken niet meer los toezenden als bijlage.

 Özden Tuna, 11-05-2019

- Özden Tuna    Print dit bericht
HERHAALDE OPROEP Vacature NHSB-secretaris - nu ook met functiebeschrijving

Beste leden,

Bij deze de herhaalde oproep voor mijn opvolging.

Na de volgende najaarsvergadering van 2019 (27-11-2019) zal ik na twee termijnen (nov'13) stoppen als secretaris van de NHSB.
Lopende zaken (zoals notulen van de 2019-ALV, overdracht e.d.) zal ik natuurlijk naar behoren afhandelen na deze datum.

Hieronder vindt u een takenomschrijving v.w.b. de NHSB-secretarisfunctie.
Alvast bedankt !


Met vriendelijke groeten,

Ozden Tuna, secretaris NHSB
============================================

TAKENBESCHRIJVING:

A) Communicatie & Berichtgeving
A1 - Plaatsen berichten in de berichtensectie van de NHSB-website (toernooiverslagen, aankondigingen Max Euwe Centrum (MEC), inlichten leden over datum/tijd voorjaars- en najaars-ALV. e.d.)
Gemiddeld 1 bericht/week (tijd: 5 minuten max)

A2 - Plaatsen van toernooi-informatie (NHSB-leden only) in de wedstrijdkalender van de NHSB-website
Gemiddeld 1 toernooi/week (max 5 minuten bij toernooien, die al jaarlijks georganiseerd worden (dan alleen even de entry van de vorige editie actualiseren); bij compleet nieuwe toernooien max 15 min).

B) Organisatie & notuleren interne NHSB-bestuursvergaderingen
B1 - Eenmalig vaststellen van de bestuursdata in overleg met de voorzitter aan het begin van het seizoen & deze doorgeven aan Dienstencentrum Overdie @ Alkmaar (reserveren@thuisinoverdie.nl)

B2 - Per seizoen houdt de NHSB 6-7 interne bestuursvergaderingen, 1x per 6 weken, op de woensdagavonden
       Tijdsduur per vergadering: gemiddeld 2 - 2.5 uur
N.B.: Geen vergadering in januari (TATA !)

B3 - Secretaris notuleert en maakt z.s.m na afloop van de vergadering de notulen op, uiterlijk voordat de volgende bestuursvergadering plaatsvindt.
Tijdsduur notuleren NHSB-bestuursvergadering: gemiddeld 2 uur

C) Organisatie & notuleren ALV's (2x per jaar):
Zoals bekend, worden deze twee keer per jaar gehouden (voorjaar en najaar), op de woensdagavonden (20:00 uur) en 10 dagen voor de KNSB-Bondsraad (data zijn hier te vinden: https://www.schaakbond.nl/bond/organisatie/beleid/bondsraad)
De secretaris dient deze zo ruim mogelijk van tevoren bij het desbetreffende dienstencentrum (Overdie/Alkmaar danwel Jansheeren/Heemskerk) te reserveren om zeker te zijn van een beschikbare zaal

De voorjaars-ALV wordt gehouden in De Jansheeren te Heemskerk (http://www.jansheeren.nl/aanvraag/ ; 26-50 man, Rabo2 zaal) en de najaars-ALV in Dienstencentrum Overdie te Alkmaar (reserveren@thuisinoverdie.nl, zaal voor 26-50 man)).
Geef de lokatie-info te allen tijde aan in de uitnodigingsberichten, die je plaatst op de NHSB website.

C1 - Reserveren vergaderingszaal bij desbetreffende dienstencentrum (zie boven voor lokatie-info en reserverings-emailadres)
Tijdsduur (5 min per ALV)

C2 - Voorbereiding uitnodiging/stukken ALV + toezending hiervan aan de leden/cubs (voorzitter + secretaris) via email, NHSB-bestuurscollega's en de KNSB (iozefina_paulet@hotmail.com)
Tijdsduur (per ALV): 2-3 uur gemiddeld

TIP: vraag de webmaster (Sernin van de Krol) om hulp m.b.t. verzending van de stukken via email.

STUKKEN:
- Presentielijst leden (ledenaantal per lid/club actualiseren voor aanvang van elke ALV vanwege stemgewicht),
- machtigingsformulier (mag tegenwoordig ook via email)
- Uitnodiging (inclusief o.a. agendapunten)
- Voorlopige notulen vorige ALV
- ALV-mail
- Eventuele ingekomen stukken (emails van NHSB-leden, andere relevante stukken e.d.)
- Financiele stukken (zoals begroting komend jaar (najaars-ALV), jaarrekening voorgaande jaar + toelichting (voorjaars-ALV)),
- Jeugdjaarverslag van vorig jaar van Gilles Provoost (voorjaars-ALV); deze wordt door de secretaris ook als bericht op de NHSB-website geplaatst.

C3 - Laten plaatsen van de ALV-vergaderstukken op de NHSB-website (onder "Downloads / Notulen en Vergaderstukken") door NHSB-webmaster (momenteel Sernin van de Krol; serninpc@paneidos.net)
Tijdsduur: 5 min

Naast toezending van de vergaderstukken via email, moeten deze ook op de NHSB-website geplaatst worden.

BELANGRIJK: De voorlopige notulen van de vorige ALV worden dus samen met de overige vergaderstukken voor de komende ALV toegezonden naar de leden via email & op de NHSB-website geplaatst.
De definitieve notulen van een ALV moeten enkel op de NHSB-website geplaatst worden.

C4 - Opstellen (voorlopige) notulen van de recent gehouden ALV
Tijdsduur: 4-5 uur gemiddeld per ALV
N.B.: Afhankelijk van de hoeveelheid besproken punten kan het de ene keer korter zijn, de andere keer langer.

De voorlopige notulen moeten z.s.m. na afloop van de ALV gedeeld worden met de NHSB leden/clubs (voorzitters + secretaris), NHSB-bestuurscollega's en de KNSB (iozefina_paulet@hotmail.com) via email.
Deze voorlopige notulen zullen ook nog eens met de overige vergaderstukken meegestuurd als input voor de volgende ALV (zie ook C3)

D) Organisatie & notuleren jaarlijkse Themadag (NHSB-interne vergadering)
Datum hiervan wordt door het NHSB-bestuur vastgesteld. Vergaderingslokatie is een andere dan die van de bovengenoemde vergaderingen (vaak een hotel met restaurant en vergaderzaalfaciliteiten, zoals De Buizerd, 't Gulden Vlies e.d.)
Hieraan nemen de huidige NHSB-bestuursleden deel + ex-bestuursleden, die recent afgetreden zijn (mochten er aftredingen plaatsgevonden hebben.
De dag begint om 10:00 uur (vergadering rond een centraal thema), lunch, voortzetting vergadering en einde middag een snelschaaktoernooi.
De dag wordt afgesloten met een diner ter plaatse.

D1 - Reserveren lokatie
Tijdsduur: 5 min

D2 - Opstellen notulen (z.s.m. na afloop van de vergadering) & delen met de overige deelnemers via email
Tijdsduur: max 4 uur
 

 Özden Tuna, 01-05-2019

- Özden Tuna    Print dit bericht
Training Ivan Sokolov (>1800) op 15-05-2019 --- Karpov's koning in het midden

http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/archief-activiteiten/90-archief-activiteiten-artikelen/550-training-ivan-sokolov-2019

 Özden Tuna, 25-04-2019

- Özden Tuna    Print dit bericht
Lezing Geurt Gijssen op 18-05-2019

http://www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/archief-activiteiten/90-archief-activiteiten-artikelen/551-mec-lezing-geurt-gijssen-2019

 Özden Tuna, 25-04-2019

- Özden Tuna    Print dit bericht
NHSB Jeugdjaarverslag 2018

We beginnen dit jaarverslag met de mededeling dat er een bestuurswijziging heeft plaats gevonden.

Onze voorzitter, Henk Roosink, werd na vele jaren trouwe dienst opgevolgd door

Anton Bakels van SC Purmerend.

Wij bedanken Henk voor het vele werk dat hij in onze commissie en voor de jeugd heeft gedaan, dat was echt geweldig!  Gelukkig blijft hij nog wel actief voor de jeugd en zal hij ook nog wat taken in de jeugdcommissie blijven vervullen.

We heten Anton Bakels van harte welkom in de jeugdcommissie, heel veel succes!

 

Ons eerste kampioenschap dit jaar was weer het

NHSB D- Kampioenschap voor jeugd tot 12 jaar, geboren 2006 of later.

Dit werd op zaterdag 11 en zondag 12 februari in Zuidscharwoude gehouden en weer georganiseerd in samenwerking met het Winterkoning Samenwerkingsverband.  

Dit bestaat uit de schaakverenigingen De Waagtoren, Schaakmat, Bergen, Opening ’64.

Het toernooi werd in de schitterende speellocatie CEC de Binding gespeeld.

Er waren 21 deelnemers, zij speelden 9 ronden met een bedenktijd van 30 minuten p.p.p.p.+ 10 seconden/zet.

Op de eerste dag werden er vijf  en op de tweede dag vier ronden gespeeld. De inschrijving was ook dit jaar weer vrij.

Kampioen werd Romayn Brandsma van SC Purmerend hij behaalde 8½ punt, een kampioen waardig!

Tweede werd Shrey Jaitly, toen net lid van Kennemer Combinatie.

De derde plaats was voor Quint de Jong, ook van Kennemer Combinatie.

Vierde werd Dennis Jansma van SC Purmerend en de vijfde plaats was voor Stella Honkoop, eveneens van Kennemer Combinatie. Onze bond mocht twee jongens en drie meisjes afvaardigen naar het Nederlands Kampioenschap dat van 10 t/m 12 mei in Rijswijk werd gehouden.

Dit waren bij de meisjes Stella Honkoop, Amelia Jonkman en Sophia Jonkman,

(Zij hadden hun kampioenschap al gehad.) Bij de jongens Romayn Brandsma en Shrey Jaitly.

 

Op de tweede dag, zondag 12 februari werd naast het D- Kampioenschap ook de

Pupillendag voor het F, G en H kampioenschap gehouden.

 

F-categorie (geboren in 2009)

In deze categorie waren er 10 deelnemers. Zij speelden 7 partijen van 15 minuten p.p.p.p.

Kampioen in deze groep werd Midas Minkema van Kennemer Combinatie hij behaalde 6 punten, heel knap. Op de tweede plaats eindigde Wouter Geldof van SC Krommenie. Hij behaalde 5 punten. De derde plaats was voor Kasper Hetterscheidt van HWP (Haarlem), de vierde plaats was voor Bryan de Rooij van Caïssa-Eenhoorn. Vijfde werd Tjacko Bok van HWP (Haarlem), de zesde plaats was voor Melle de Jong van Opening ’64. Zij behaalden allemaal 4 punten, maar hier besliste dus de WP punten de eindstand. Dus het was hier heel spannend!

 

G-categorie (geboren 2010) en de H-categorie (geboren in 2011)

Doordat deze twee groepen nogal klein waren werd er besloten ze samen te voegen. Zo ontstond een leuke groep van 11 deelnemers. Zij speelden zeven wedstrijden van 20 minuten, zonder klok.

 

In de G-categorie werd Floris Witlox (HWP Haarlem) de nieuwe kampioen, hij behaalde heel knap 6 punten, de tweede plaats was voor Cas Smets ook van HWP (Haarlem).

Derde werd Tim Bakker (persoonlijk lid). Feline Brandsma van SC Purmerend werd het eerste meisje zij behaalde heel knap 3 punten.

 

De H-categorie, Max Geldof van SC Krommenie werd ongeslagen kampioen. Een mooie prestatie!

Op de tweede plaats eindigde Liam Rooijakkers van Kennemer Combinatie, de derde plaats was voor Flint Cobben van De Beekvliet.

Wij bedanken het Winterkoning Samenwerkingsverband weer voor de organisatie van deze beide kampioenschappen, het was voor onze jeugd een leuk schaakweekend!

 

De oudste pupillengroep, de E-categorie (geboren 2008 of later) speelde hun kampioenschap op zondag 25 februari in Haarlem

Dit kampioenschap, georganiseerd in samenwerking met de Kennemer Combinatie werd gehouden in de Locatie ‘t Trionk in Haarlem.

Er waren 14 deelnemers, zij speelden 7 ronden Zwitsers met een bedenktijd van 15 minuten p.p.p.p.

Kampioen werd Quint de Jong van Kennemer Combinatie, hij behaalde een  100% score, had dus alle 7 partijen gewonnen. Op de tweede plaats (met zes punten) eindigde Arthur de Winter van De Vennep. De schakers drie t/m vijf behaalden elk vier punten. Hier waren het de WP punten die beslisten.

Derde werd Collin Mollema (schoolschaker), de vierde plaats was voor Midas Minkema van Kennemer Combinatie. Zijn clubgenoot Laurens Terwee werd vijfde.

Sophia Jonkman werd zesde en was daarmee het eerste meisje, zij behaalde 3½ punt.

Onze bond mocht drie jongens en één meisje naar het NK afvaardigen, dit waren

Quint de Jong, Arthur de Winter, Collin Mollema en Sophia Jonkman.

Wij willen de Kennemer Combinatie heel hartelijk danken voor dit prachtige kampioenschap.

 

KNSB pupillendag 2018  Voor de E-categorie werd het NK gespeeld op 30 en 31 maart in Waalwijk.

Bij de jeugd (jongens) waren er 44 deelnemers.

Onze schakers behaalden geweldige prestaties. Arthur De Winter eindigde op de tweede plaats met 7 punten uit negen partijen. Op derde plaats eindigde Quint de Jong met 6½ punt. Isaac Visser (van HWP Haarlem die een vrijplaats had gekregen)  kwam op 4 punten en werd 24e.

In de meisjesgroep waren er 18 meisjes.

Sophia Jonkman behaalde knap 4 punten en werd 14e.

 

De F, G en H categorie speelden het NK op zaterdag 23 juni in Meppel.

In de F-categorie waren 52 deelnemers, er werden 7 partijen gespeeld.

Onze NHSB-spelers behaalden de volgende plaatsen:

Tjacko Bok (HWP Haarlem) had een vrijplaats gekregen en werd heel knap 9e,

Wouter Geldof werd 19e, Midas Minkema 34e, Kasper Hetterscheidt 40e en Bryan Roy 50e.

Sophia Jonkman werd ook hier 14e met 4 punten en was het eerste meisje, hiermee was zij de meisjeskampioen van Nederland in de F-categorie. Gefeliciteerd Sophia.

 

In de G-categorie was er een deelnemersveld van 42, er werden ook 7 partijen gespeeld. Ook hier deden onze schakers het prima. Cas Smets werd 7e met 5 punten en Floris Witlox werd 19e met 4 punten.

Ons meisje Feline Brandsma werd 40e maar had toch mooi 1½ punt.

 

In de H-categorie: In de jongste groep waren 32 deelnemers.

Onze deelnemers behaalden ook hier prachtige resultaten Max Geldof werd heel knap 3e en Liam Rooijakkers 6e , beiden met 5 punten.

Wij willen Meppel  en ook de KNSB weer heel hartelijk danken voor deze mooie schaakdag voor onze jonge jeugdschakers.

 

Persoonlijke NHSB jeugdkampioenschap C jeugd (tot 14jaar)

Omdat de speelsters en spelers in de A en B-categorie en de meisjes in de C-categorie zich via de vier landelijke kwalificatietoernooien moeten plaatsen zijn er in deze categorieën geen NHSB kampioenschappen meer.

De vier plaatsen waar dit gehouden werd waren Arnhem, Amstelveen, Spijkenisse en Eindhoven.

Te verdienen plaatsen per kwalificatietoernooi zijn: 3x A jeugd, 3x B jeugd 3x C meisje 1x A meisje en 1x B meisje.

 

Kampioenschap C-Jeugd (jongens)

Dit werd, in samenwerking met de Kennemer Combinatie, gespeeld in het weekend van  

24 en 25 februari. Er waren 13 spelers naar de speellocatie ’t Trionk in Haarlem gekomen.

Romayn Brandsma van SC Purmerend werd kampioen, hij behaalde 5½ punt. Op de tweede plaats eindigde zijn clubgenoot Vladimir Bartels, ook met 5½ punt.

Tim van Rijs, ook van SC Purmerend, werd derde. De vierde plaats was Jurriaan Boeren van Kennemer Combinatie, de vijfde en laatste beker was voor Mats de Jong van Kennemer  Combinatie zij behaalden allemaal 3½ punt. Ook Max Hooijmans van De Waagtoren die zesde werd had dit puntenaantal.

Hier mocht onze bond slechts één schaker naar het NK afvaardigen, Romayn Brandsma.

Wij willen de Kennemer Combinatie weer hartelijk bedanken voor de organisatie, het was een schitterend kampioenschap.

 

Nederlands Kampioenschap A t/m C categorie (20, 16,en 14 jaar)

Dit kampioenschap werd van 29 april t/m 5 mei gespeeld in het Van der Valk hotel in Assen. Het werd voor de tweede maal georganiseerd door de Stichting Jeugdschaak Noord.

Diverse  NHSB jeugdspeelsters en spelers hadden zich via de kwalificatietoernooien hiervoor geplaatst.

Dit waren voor de A-categorie Tyro Bekedam en Edwyn Mesman, beiden van Kennemer Combinatie, zij hadden zich in Amstelveen geplaatst.

Timardi Verhoeff  van Oppositie had zich in Spijkenisse voor de meisjes A geplaatst.   

In de B-categorie meisjes had Robin Duson van Caïssa-Eenhoorn een vrijplaats.

Derk Kouwenhoven en Gilian Honkoop hadden zich in Amstelveen geplaatst voor de

Jeugd B. Beide spelers zijn van Kennemer Combinatie.

In de C-categorie meisjes hadden Amelia Jonkman en Mirthe Hatzmann zich in Spijkenisse geplaatst.

 

De meisjes A en B

Deze twee groepen werden samengevoegd tot één groep, er waren 14 deelneemsters.

Zij speelden zeven partijen. Robin Duson werd kampioen met 6 punten, zij speelde tweemaal remise. Zij werd dus Nederlands kampioen in de A en B-categorie. Een schitterend resultaat en een prachtige prestatie. Robin, van harte gefeliciteerd!

Timardi Verhoef werd 5e, Marit de Boer van De Waagtoren eindigde op 12e plaats.

Jeugd A

Deze groep bestond uit 18 deelnemers die ook zeven wedstrijden speelden. Ook in dit sterke veld behaalden onze schakers goede resultaten.

Esper van Baar werd mooi 5e,  Tyro Bekedam 7e en Edwyn Mesman 8e.

 

Jeugd B

Deze groep bestond uit 16 deelnemers, ook zij speelden zeven partijen. Onze twee spelers deden het goed, de 6e plaats was voor Derk Kouwenhoven en Gilian Honkoop werd 8e. Allebei hadden ze heel mooi 4 punten. In de eindstand had nummer 3 evenveel punten als nummer 8, er is dus spanning volop geweest in deze groep!

 

Meisjes C

Hier hadden we een leuke groep van 16 meisjes. Mirthe Hatzmann behaalde een mooie

7e plaats, Stella Honkoop en Amelia Jonkman werden 13e en 14e.

 

Jeugd C

Dit was de grootste groep, er waren 24 deelnemers. Er werden dan ook negen partijen gespeeld.

Onze twee deelnemers Romayn Brandsma en Vladimir Bartels werden 9e en 12e in het eindklassement. Een mooie prestatie jongens!

Op het kampioenschap terugkijkend mogen we stellen dat onze schakers schitterende prestaties hebben geleverd. Wij willen alle speelsters en spelers bedanken, jullie hebben de eer van de NHSB hoog gehouden!

Robin plaatste zich voor het EK, dat werd later veranderd, het werd het WK.

 

Nederlands Kampioenschap in de D-categorie

Dit altijd leuke kampioenschap werd van 10 t/m 12 mei in Centrum Don Bosco te Rijswijk gehouden. Het werd weer prima georganiseerd door de HSB, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank.

Er waren bij de meisjes 32 deelneemsters en bij de jeugd (jongens) 50. Onze bond had bij de meisjes drie en bij de jongens twee deelnemers. In beide groepen werden negen partijen gespeeld, drie per dag.

 

Meisjes D

Stella Honkoop werd de nieuwe Nederlandse kampioen met een geweldige score 9 punten uit 9 partijen. Een grandioze prestatie, Stella van harte gefeliciteerd!

Amelia Jonkman werd 14e met 4½ punt en haar zusje Sophia eindigde op de 23e plaats met heel mooi 3½ punt. Meisjes, jullie hebben het alle drie geweldig gedaan, mijn complimenten!

 

Jeugd D

Onze jongens behaalden de volgende plaatsen: Romayn Brandsma werd met 5½ punt 10e. Shrey Jaitly behaalde 4 punten en werd 29e. Ook bij dit kampioenschap kunnen we stellen dat onze jeugd het geweldig gedaan heeft. Allemaal enorm bedankt!

 

NHSB Kampioenschap Schoolschaken (basisonderwijs)

De finale voor de basisscholen werd gespeeld op zaterdag 24 maart in Buurthuis De Pelikaan te Krommenie. Via hun regiokampioenschappen hadden zich 24 teams geplaatst. Er werden negen ronden Zwitsers gespeeld, de bedenktijd was 15 minuten p.p.p.p.

Het Koraal uit Assendelft werd kampioen met 15 punten en 27½ bordpunt.

Op de tweede plaats eindigde de Rudolf Steinerschool uit Alkmaar, zij behaalden 14 punten en 22½ bordpunt.

De derde plaats was voor De Beekvliet uit Velserbroek zij behaalden 12 punten en 20 bordpunten.

De vierde plaats was voor De Tandem uit Hoorn, zij behaalden 11 punten en 21½ bordpunt.

Als vijfde eindigde Bos en Vaart uit Haarlem, eveneens met 11 punten maar met iets minder W.P dan De Tandem.

Deze teams mochten om de beurt op het podium verschijnen om een prachtige beker voor hun school in ontvangst te nemen. Die werd uitgereikt door Henk Roosink (toen nog voorzitter van de NHSB jeugd) samen met toernooidirecteur Chris de Saegher.

Er waren ook mooie medailles voor de spelers.

Verder was er voor alle deelnemers een mooi vaantje als herinnering aan dit leuke toernooi. Het Koraal, de Rudolf Steinerschool, De Beekvliet en De Tandem mochten door naar het Nederlands Kampioenschap.

Wij willen weer alle medewerkers bedanken voor hun bijdrage aan deze schitterende schaakdag. Wij bedanken ook Anneke Schol, zij was weer een geweldige gastvrouw.

 

Nederlands Kampioenschap Schoolschaken voor basisonderwijs

Dit leuke kampioenschap werd ditmaal gehouden in Gouda, op 2 en 9 juni. De speellocatie was De Gouden Waarden. Er hadden 40 scholen zich geplaatst. Er werden volgens het Zwitser Systeem 11 ronden gespeeld, de eerste dag 6 en de tweede dag 5.

Na deze 11 ronden zagen we onze NHSB schoolteams terug op de volgende plaatsen:

Op de 11e plaats Het Koraal met 14 punten, 12e werd de Rudolf Steinerschool met 12 punten, ook De Tandem behaalde 12 punten en werd 16e. Bos en Vaart, dat een vrijplaats had gekregen, eindigde op de 28e plaats, De Beekvliet werd 35e.

Alle teams hebben het uitstekend gedaan.

 

Op zaterdag 16 juni werd het NK schaken voor schoolteams in de middenbouw

(groepen 3-5) gehouden. Dit was in Utrecht in de speellocatie Leidsche Rijn College.

Bij de kleine teams (5-9 spelers) werd Bos en Vaart uit Haarlem heel mooi 2e.

Op de 5e plaats eindigde De Ark, ook uit Haarlem. De Tweemaster uit Vijfhuizen werd 6e. 

 

Bovenbouw en Onderbouw Voortgezet Onderwijs

Bij dit kampioenschap lukte het diverse  middelbare scholen van de NHSB zowel in de VO I (alle leergangen) en VO II (leergangen 1 en 2) niet zich te plaatsen voor de finale die op vrijdag 15 januari op het TaTa Steel tournement werd gehouden.

Jammer, volgend jaar beter!

 

Viertallen Clubcompetitie NHSB

Het kampioenschap voor de C en D- teams werd ook dit jaar weer georganiseerd in samenwerking met de Hoornse schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn en werd gespeeld op zondag 22 april in Cultureel Centrum De Plataan in Zwaag.

 

C-teams ( tot 14 jaar)

In deze categorie waren er drie teams. Er werd een dubbele ronde gespeeld. Kampioen werd het team van SC Purmerend met 10 punten. De tweede plaats was voor de Kennemer Combinatie, de derde plaats was voor het team van Caïssa-Eenhoorn. Alleen de kampioen,

SC Purmerend, plaatste zich voor het Nederlands Kampioenschap.

 

 

D-teams (tot 12 jaar)

Hier was een deelnemersveld van elf teams. Eén team meer dan tijdens het vorige kampioenschap.

Kennemer Combinatie was zelfs met vier teams aanwezig en HWP (Haarlem) met twee.

Er werden zeven ronden gespeeld van 25 minuten p.p.p.p.

Het eerste team van Kennemer Combinatie werd ook dit jaar weer kampioen, dus weer een prolongatie van de titel. Het team behaalde 14 punten en 27 bordpunten, dus maar één bordpunt verloren. Een terechte kampioen!

Opening ’64 werd heel mooi tweede met 14 punten. Op de derde plaats eindigde het tweede team van HWP (Haarlem) zij behaalde negen punten. Het tweede team van Kennemer Combinatie won de beker voor de beste reserveteams omdat HWP II de beker voor de derde plaats leuker vond.

Het team van Kennemer Combinatie mocht naar het NK.

Wij willen de Hoornse schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn weer bedanken voor deze leuke schaakdag.

 

Voor de E-teams (tot 10 jaar) werd het NHSB kampioenschap georganiseerd in samenwerking met schaakvereniging ZSC/Saende en gehouden in Denksportcentrum Boko in Zaandam. Dit jaar namen er negen teams aan deel, twee meer dan vorig jaar.

Het eerste team van HWP (Haarlem) werd kampioen, zij behaalden 17 punten en hadden 32½ bordpunt.

Op de tweede plaats, met 14 punten en 26 bordpunten, eindigde het team van SC Krommenie.

De derde plaats was voor het team van Kennemer Combinatie. De Wijker Toren werd vierde.

Het tweede team van HWP (Haarlem) werd keurig vijfde en pakte de beker voor de beste tweede team.

De eerste drie teams mochten naar het Nederlands Kampioenschap.

Dit waren dus HWP (Haarlem) SC Krommenie en Kennemer Combinatie.

 

Nederlands Kampioenschap Jeugdclubcompetitie voor E-teams

Dit kampioenschap werd op zaterdag 26 mei in Naaldwijk gehouden. Er hadden zich 40 teams geplaatst, er werden hier 7 ronden gespeeld.

Onze teams behaalden de volgende plaatsen: HWP (Haarlem) werd 19e met 8 punten en 15 bordpunten. (Ook de nummer 10 had 8 punten maar iets meer bordpunten.)

Kennemer Combinatie werd 33e met 5 punten en 10½ bordpunt. (De nummer  27 had ook 5 punten maar meer bordpunten.)

De Wijker Toren, dat mee mocht doen omdat SC Krommenie niet kon,

werd met ook 5 punten 35e maar had 9½ bordpunt.

 

Meesterklasse D-teams, gespeeld in Den Bosch (Rosmalen)

In deze klasse hadden zich 26 teams geplaatst, zij speelden negen ronden.

Het D-team van KC Chesscool werd heel knap vierde met 13 punten en 22 bordpunten.

 

Meesterklasse C, ook in Den Bosch (Rosmalen) gespeeld

In deze categorie hadden zich 23 teams geplaatst. Er werden acht ronden gespeeld, verdeeld over vier zaterdagen. Onze teams behaalden de volgende plaatsen:

KC. Chesscool werd mooi 7e met 10 punten en 17 bordpunten.

Caïssa-Eenhoorn eindigde op de 14e plaats met 8 punten en 15½ bordpunt.

(Deze beide teams hadden een vrijplaats gekregen.)

SC Purmerend werd 18e met 7 punten en 14 bordpunten.

 

Meesterklasse A, ook in Den Bosch (Rosmalen)

In de hoogste klasse plaatsten zich 13 teams.

In deze klasse deden het eerste en tweede team van KC Chesscool mee. Zij hebben het prima gedaan

Het eerste werd 6e met 8 punten en 19 bordpunten, het tweede werd 11e met 7 punten

en 16½ bordpunt.

 

Promotieklasse A

Hier hadden 14 teams zich geplaatst, waaronder De Waagtoren A1. Dit team heeft het geweldig gedaan, want zij behaalden 10 punten en hadden 18 bordpunten. Hiermee werden zij schitterend kampioen want de nummers 2 en 3 hadden ook wel 10 punten maar hadden 2 bordpunten minder dan De Waagtoren. Zo komen er in de Meesterklasse A volgend jaar drie teams van de NHSB uit, geweldig!!

 

Noord-Hollands Meisjeskampioenschap (voor plaatsing 2019)  

Ook dit jaar speelde weer alleen de D-categorie daar de C-meisjes zich moeten plaatsen via de vier landelijke kwalificatietoernooien.

Het toernooi werd op zondag 25 november in Zwaag gehouden in Buurthuis Honky Tonk,

in samenwerking met de Hoornse schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn.

We hadden een mooi deelnemersveld van 12 meisjes, een winst van 50% ten opzichte van vorig jaar. (Toen waren er 8 meisjes.) Het meisjesschaak lijkt weer in de lift te zitten, er waren zelfs twee meisjes uit Hoofddorp, geweldig!  

Er werden zeven partijen gespeeld van 20 minuten p.p.p.p.+ 5 seconden increment. Amelia Jonkman werd ongeslagen kampioen, knap hoor! Haar zusje Sophia werd tweede, met één verliespartij. Zij zijn beiden lid van Kennemer Combinatie.

Op een mooie derde plaats eindigde Maren Veldt van SC Purmerend, vierde werd Simge Milli ook van SC Purmerend en de laatste beker was voor Bette Peetoom van SV Oppositie. Onze bond mocht twee meisjes afvaardigen naar het Nederlands Kampioenschap dat van donderdag 30 mei t/m 1 juni 2019 in Rijswijk wordt gehouden. Amelia en Sophia heel veel succes!

 

Huttontoernooi

Dit jaarlijkse toernooi, waarin alle Nederlandse schaakbonden met teams van vier spelers van de E-categorie t/m A-categorie tegen elkaar spelen, werd dit jaar voor de 59e keer gehouden.

En wel op zaterdag 13 oktober, Wereldschaakdag.

Het toernooi wordt bij toerbeurt door de bonden georganiseerd, dit jaar mocht de NBSB de organisatie op zich nemen.

We moesten naar Roosendaal, de speellocatie was het Jan Tinbergen College.

De NHSB was weer met een volledig team vertegenwoordigd, dus in alle categorieën.

RSB werd de kampioen van 2018.  Ons team werd heel knap tweede. Een geweldige prestatie, een compliment is zeker op zijn plaats voor deze mooie klassering!

In 2019 mag de NHSB de organisatie op zich nemen.

 

Persoonlijk Kampioenschap C-Jeugd (voor plaatsing 2019)

Dit kampioenschap werd op 8 en 9 december in Haarlem gehouden. Zaterdag werd er gespeeld in het Kennemer Sportcentrum en zondag in ’t Tronk.

Er werden 6 ronden Zwitsers gespeeld met een bedenktijd van 60 minuten + 10 sec/zet.

De nieuwe kampioen werd Arthur de Winter van De Vennep hij behaalde 4½ punt. Een jonge kampioen want hij is van 2008, heel knap hoor!!

Op de tweede plaats eindigde Vladimir Bartels van SC Purmerend met 4 punten. De derde plaats was voor zijn clubgenoot Romayn Brandsma, deze behaalde 3½ punt.

Dit puntenaantal werd ook behaald door Shrey Jaitly ,Tycho Bakker en Mats de Jong allemaal van de Kennemer Combinatie.

Onze bond mag maar één speler afvaardigen naar het Nederlands Kampioenschap.

Wij hopen dat de KNSB ons wat vrijplaatsen geeft.

 

Pupillendag E-Jeugd (voor plaatsing 2019)

Dit kampioenschap werd op zondag 9 december gehouden in ’t Tronk in Haarlem.

Er waren 10deelnemers. Zij speelden 7 ronden Zwitsers met een bedenktijd van 15 minuten p.p.p.p. Kampioen werd Zhu Chenwu van SC Hoofddorp hij behaalde 5½ punt.

Op de tweede plaats eindigde Liam Rooijakkers van Kennemer Combinatie met 4½ punt Derde werd Floris Witlox van HWP (Haarlem) met 4 punten en de vierde plaats was voor Tjacko Bok met ook 4 punten en ook van HWP (Haarlem). De vijfde plaats was voor Wouter Geldof van SC Krommenie hij behaalde drie punten.

De eerste vier mogen naar het Nederlands Kampioenschap dat 19 en 20 april 2019 in Waalwijk wordt gehouden.

 

Grand-Prix Toernooien

Deze toernooien zijn heel leuk en leerzaam voor onze jonge schakers. Ieder jaar nemen er honderden schakers aan deel. Zij kunnen zo al een aardige rating opbouwen.

Per GP worden alle ratings op grond van de resultaten doorgegeven aan de KNSB.

Aan het eind van de serie GP-toernooien worden per leeftijdscategorie drie bekers uitgereikt aan de schakers die de beste prestatie hebben geleverd tijdens het hele toernooiseizoen.

Deze bekers werden ditmaal uitgereikt bij het Finbotx GP-toernooi van Caïssa-Eenhoorn,door de nieuwe voorzitter van de NHSB-Jeugd, Anton Bakels.

We kennen ook nog de mooie term “Toernooitijgers” Dat zijn de schakers die heel trouw alle toernooien hebben bezocht. Dus goud voor bij de  meeste, zilver voor één minder en brons bij twee minder. De uitslagen staan op de NHSB-site.

Wij bedanken Annemieke de Vries  van de Wijker Toren voor haar medewerking aan deze schitterende toernooien, zij was de geweldige coördinator.

De DCA (Delemarre Academie) heeft ook weer medewerking verleend bij diverse GP- toernooien. Er was er ook een toernooicoach aanwezig om extra motivatie en nieuwe inspiratie te geven voor de volgende ronde. Dat is om individueel te helpen, maar ook in groepsverband en is goed voor de schaakontwikkeling van de jeugd. Zo`n coach weet heel veel over de geheime tips en trucjes. Robert van Dijkhuizen van Caïssa-Eenhoorn en

Ad Gorissen van Kennemer Combinatie verleenden hun medewerking als coach. 

 

Een greep uit andere activiteiten

Romayn Brandsma behaalde in Praag bij het Litomyst open met 5 punten een mooie

21e plaats in een deelnemersveld van 56 waar de rating heel enorm hoog lag.

Van maandag 16 tot en met woensdag 18 juli heeft een Nederlands jeugdteam meegedaan aan het toernooi om de Glorney-Gilbert International Cup in Paisley in Schotland.

Dit is een internationale landenwedstrijd, dit jaar met ploegen uit Schotland, Wales, Engeland, Ierland, Frankrijk en Nederland.

Er waren vier bekers te winnen, daarvan won Nederland er drie, mede dankzij Robin Duson die zelfs een Schotse medaille won als topscoorder. Verder deden ook Derk Kouwenhoven en Romayn Brandsma mee in het Nederlandse team.

 

 

WK jeugd van 19-31oktober georganiseerd in Porto Carras (Griekenland).

Robin Duson speelde hier in de groep meisjes tot 18 jaar. Zij werd in een groep van 90 deelnemers 44e met 5½ punt uit 11 ronden. Knap gedaan hoor.

 

Van 19 t/m 30 augustus werd in Riga het Europees Jeugdkampioenschap gehouden.

Hier was Arthur de Winter aanwezig. Hij behaalde 4 punten uit 9 partijen en eindigde in de middenmoot.

 

Kwalificatietoernooien voor het Nederlands Kampioenschap 2019

In de A-groep heeft Edwyn Mesman zich geplaatst,

In de B-groep Gilian Honkoop en ook Arthur de Winter (die nog maar 10 jaar is).

Bij de C-meisjes plaatste Amelia Jonkman zich voor het NK.

 

In de leergang I en II plaatste het College Hageveld  uit Heemstede zich voor de finale die op 16 januari 2019 in Alkmaar wordt gehouden.

 

Nog enkele leuke resultaten van onze jeugdspelers op het ONJK in Borne

Groep A: Robin Duson behaalde in deze sterke groep 5 punten uit 9 partijen en werd 15e in een groep van 43 deelnemers.

Groep C: Mirthe Hatzmann behaalde 5 punten  en werd  20e in een veld van 68 deelnemers.

Groep D: Kevin de Rooy (Caïssa-Eenhoorn) eindigde met 8 punten uit 13 partijen op een mooie 8e plaats in een groep van 46 deelnemers.

Groep E: Quint de Jong werd heel mooi 6e, hij behaalde 8 punten uit 13 partijen. Er waren 30 deelnemers.

Groep H: Een mooie derde plaats voor Liam Rooijakkers hij behaalde 7 punten uit 9 partijen. Hier waren 20 deelnemers.

Er werden natuurlijk op diverse andere toernooien ook mooie resultaten behaald maar dat is te veel om op te noemen.

 

Het Jaap Kruyverfonds

De speelsters of spelers of een team die een goede prestatie hebben geleverd willen wij nog even in de schijnwerpers zetten. Dat hebben zij wel verdiend!!

Nederlands Kampioenschap  in de E-categorie: Arthur de Winter werd hier tweede en Quint de Jong werd derde. Arthur mocht naar het EK in Riga.

Nederlands Kampioenschap in de F-categorie: Sophia Jonkman werd Nederlands Kampioen bij de meisjes.

Nederlands Kampioenschap in de H-categorie: Max Geldof eindigde op de derde plaats.

Nederlands Kampioenschap bij de meisjes A en B groep: Robin Duson werd

kampioen van Nederland in beide groepen. Zij plaatste zich hiermee ook voor het WK.

Nederlands Kampioenschap bij de meisjes D-categorie: Stella Honkoop

werd hier de kampioen van Nederland.

Nederlands Kampioenschap Schoolschaken: In de middenbouw groepen  (3-4-5) van de basisscholen werd het team van Bos en Vaart 2e in de kleine teams (5-9 spelers)

Bij het Voortgezet onderwijs in de leergang 1 en 2 plaatste het schoolteam van het College Hageveld uit Heemstede zich voor de finale op 16 januari 2019.

Nederland Kampioenschap voor jeugdteams Promotie Klasse A: Het team

van De Waagtoren werd hier kampioen en promoveert naar De Meesterklasse.

Hutton-toernooi:

Het NHSB-team eindigde op een prachtige tweede plaats.

ONJK: Hier behaalde Liam Rooijakkers een mooie derde plaats.

 

Onze jeugd heeft verder hele goede resultaten op het Tata Steel toernooi behaald. En ook op andere toernooien, teveel om op te noemen.

 

Schaakexamens

Ook dit jaar werden er weer veel examens afgenomen en veel diploma’s uitgereikt.

Onze dank gaat hierbij uit naar Ad Gorissen de coördinator van het schaakexamen.

 

NHSB-Jeugdsite  

Wij willen Ozden Tuna weer heel hartelijk bedanken, alle jeugdinformatie plaatste hij elke keer weer heel snel op de site.

 

Tot zover dit jaarverslag. We kunnen niet alles noemen, dit is dan ook maar een kleine greep van het afgelopen seizoen.

We kunnen stellen dat onze jeugd heel succesvol was en dat er prima prestaties werden geleverd. Daar zijn we als jeugdcommissie heel trots op, we bedanken jullie allemaal voor je inzet en enthousiasme.

Ook bedanken we alle jeugdleiders voor hun inzet, met elkaar hebben we er een geweldig jaar van gemaakt!

 

Namens de Jeugdcommissie,

Gilles Provoost

 Özden Tuna, 11-04-2019

Binnenkort
28-07-201928-07-2019 
Santpoortse Kroegloperstoernooi
rapid  lees verder
17-08-201917-08-2019 
Mat op ‘t Wad (Texel)
RapidDen Burg  lees verder
30-08-201901-09-2019 
Oscar Romero Open Hoorns Schaakkampioenschap + PK NHSB 2019
ZwitsersHoorn NH  lees verder
31-08-201931-08-2019 
24ste Strandschaaktoernooi Zandvoort aan Zee
rapid 6 kampenZandvoort  lees verder
14-09-201914-09-2019 
Meester Frank's Schaakles XXL
  lees verder
21-09-201921-09-2019 
41ste Chrysantentoernooi in Heerhugowaard
RapidHeerhugowaard  lees verder
05-10-201905-10-2019 
33ste Voges rapidschaaktoernooi te Hillegom
rapidHillegom  lees verder
13-10-201913-10-2019 
2de Stormschaaktoernooi SC Aartswoud
  lees verder
08-11-201921-12-2019 
37ste Voges Open Schaakkampioenschap van Hillegom 2019
Meerdaags, OpenHillegom  lees verder
09-11-201909-11-2019 
NHSB PK rapid Volendam
rapidVolendam  lees verder
16-11-201917-11-2019 
Struin-toernooi
RapidSchoorl  lees verder