Of kies:   
    Home | Competitie | Beker | Jeugd | Clubs | Wedstrijdkalender | Ratings | Downloads | Contact | Links
  


- Özden Tuna    Print dit bericht
Volgende ALV op 29-11-2017 te Heemskerk (De Jansheeren dienstencentrum)
Nog ver weg, maar bij deze alvast de datum om deze vast te leggen in uw agenda Özden Tuna, 16-08-2017

- Aart Strik    Print dit bericht
Voorlopige indeling promotieklasse 2017-2018

De KNSB heeft een voorlopige indeling gepubliceerd. Vijf clubs hebben een team in onze promotieklasse, hun speelnummers zijn mede op basis hiervan toegekend, zodat een kans op wijziging dáárop niet zo groot is. Die teams zijn in het schema met * aangegeven. Het Witte Paard Zaandam heeft er twee **, dit omdat het team gerelateerd is aan ZSC Saende. Omkering zou nog kunnen, combinatie 2-3 ook, maar verder is er geen ruimte.  Onder S 16-17 staat ter vergelijking het speelnummer van vorig seizoen.

Graag had ik ook al iets gemeld m.b.t. 1e en 2e klasse, maar het wachten is toch ook nu weer op aangevraagde informatie. Verder blijft het voorlopig onmogelijk om iets te publiceren op de pagina 'van de competitieleider'. Vandaar de plaatsing bij de algemene berichten.

  17-18   S 16-17
  Promotieklasse    
1 ZSC Saende 2 *   P1
2 Het Witte Paard Z  **   P2
3 Aartswoud 1   P8
4 HWP Haarlem 3  * k 1B3
5 Santpoort 2  * d K3E4
6 Krommenie 1   P10
7 Het Spaarne 1     P4
8 Purmerend 2  *   P6
9 KC 3  *   P9
10 Magnus/Anna Paulowna 1   k 1A4

 

​De competitieleider

 Aart Strik, 19-06-2017

- Aart Strik    Print dit bericht
Hervorming van de competitie

Besluit op de bondsraad

Het voorstel m.b.t. de hervorming van de competities van de KNSB en regionale bonden is op de bondsraad van zaterdag 17 juni aangenomen, met een tegenstem van de Haagse Schaakbond en een 'halve' stem van de Schaakbond Groot Amsterdam. Dit betekent overigens niet dat er uit die bonden geen nieuwe teams zullen meedoen aan de zaterdagcompetitie, maar het geeft aan dat in die bonden niet alle clubs even gelukkig zijn met de situatie.

De ‘tweejarige pilot ’ houdt in dat de situatie aan het slot van de competitie(s) 2017-2018 het uitgangspunt is voor de KNSB-competitie van 2020-2021, als de pilot niet leidt tot een definitieve hervorming.

In de regionale bonden zal er in het komende jaar gewerkt moeten worden aan het formuleren van een nieuw reglement. Sommige beperkende regels kunnen vervallen, toch zullen er juist andere weer ontstaan. Het feit dat spelers uit de KNSB-competitie ook in de regionale mogen uitkomen moet natuurlijk niet leiden tot situaties dat zulke spelers als ze niet in de basis staan toch onverwacht in de laatste ronde(n) nog komen opdraven om een team aan het NHSB-kampioenschap te helpen.

Er komt nog twee keer een  ALV om over dergelijke zaken te kunnen beraadslagen.

Vanaf nu kunnen er diverse suggesties gedaan worden, met uiteraard wel het huidige reglement als uitgangspunt. Om verdere details hier te noemen is niet nodig, in de loop van de tijd zullen die ongetwijfeld in diverse publicaties aan de orde komen.

De competitieleider

 Aart Strik, 18-06-2017

- Özden Tuna    Print dit bericht
Vrijwilliger van het MEC worden ?

We zijn nog steeds op zoek naar een computerdeskundige die onze computers kan onderhouden en regelmatig back-ups kan maken. Kennis van het bewerken van digitale bestanden zou helemaal mooi zijn, want op dat gebied is er nog veel werk te verrichten.

Ook kunnen we nog enkele (inval)gastheren gebruiken, zeker nu de zomer eraan komt. De gastheren geven rondleidingen en doen – afhankelijk van hun interesses en capaciteiten - andere taken voor het MEC. De werkzaamheden zijn tussen 11.45 en 16.15 uur op dinsdag tot en met vrijdag. Met slechts een middagje per week, in een unieke schaakomgeving, kunt u het MEC steunen!

Tenslotte zoeken we een opmaker voor onze papieren Nieuwsbrief, die tweemaal per jaar verschijnt.

Heeft u interesse, of kent u iemand die een van deze taken zou willen doen, mail (euwemec@xs4all.nl) of bel (020-6257017) ons dan!

 Özden Tuna, 17-06-2017

- Aart Strik    Print dit bericht
reglement - appendix 4

Reglement: de aanpassingen en wijzigingen besproken op de ALV van 7 juni. j.l. zijn inmiddels verwerkt. Het is de bedoeling dat de herziene versie op de downloadpagina geplaatst wordt maar voorlopig lijkt dat technisch nog niet uitvoerbaar te zijn. De wijzigingen zijn cursief weergegeven en voor de zekerheid meteen in het rood. Appendix 3 was al vervallen, appendix 5 en 6 zijn (nog) niet opgenomen. De daarin genoemde zaken staan ook op de evenementenkalender.

Omdat appendix 4 op dit moment wel belangrijk is om te kunnen raadplegen is deze in dit bericht gezet. Enkele punten zijn daarop nog niet ingevuld. Het is niet zeker of dat nog werkelijk gaat gebeuren, ook in het afgelopen seizoen waren er geen gezamenlijke slotrondes.

(NB Het kan zijn dat de opmaak niet goed overkomt...zo mogelijk wordt die aangepast.)

APPENDIX 4: COMPETITIEPROGRAMMA 2017 - 2018

De KNSB heeft voor dit seizoen de volgende speeldata vastgesteld, die ook gelden voor de promotieklasse van de NHSB:

1e ronde          zaterdag         16 september  2017  week 37

2e ronde          zaterdag           7 oktober       2017  week 40

3e ronde          zaterdag           4 november   2017  week 44

4e ronde          zaterdag         25 november   2017  week 47

5e ronde          zaterdag         16 december  2017  week 50

6e ronde          zaterdag           3 februari      2018  week   5

7e ronde          zaterdag         10 maart         2018  week 10

8e ronde          zaterdag           7 april           2018  week 14

9e ronde          zaterdag         21 april           2018  week 16

De gezamenlijke slotronde wordt gespeeld bij ……

Alle klassen spelen volgens de “Berger-tabel” te beginnen met ronde 2, behalve als er poules met vier teams worden gevormd, die spelen een dubbelrondige vierkamp.

Overzicht van de vaste weeknummers voor de overige klassen:

(NB: 1° Uit praktische overwegingen volgt onderstaand schema niet steeds de promotieklasse; 

2° Voor de spelerscontrole geldt dat in deze klassen ronde ‘n’ geacht wordt te hebben  plaatsgevonden vóór ronde ‘n+1’ in de promotieklasse.)

 

                        1e klasse          2e klasse          3e klasse                      viertallen

                                                                                              (onder voorbehoud)

ronde 1           week 40           week 41           week 42(a)                 week 44

ronde 2           week 44           week 44           week 45                      week 46

ronde 3           week 47           week 47           week 48                       week 49(b)

ronde 4           week 50           week 50           week  51                     week   5

ronde 5           week   6           week   6           week   7                      week   8(c)

ronde 6           week 10           week 10           week 11                      week 12

ronde 7           week 13(d,e)   week 13(d,e)   week 14(f)                   week 15

ronde 8                                                                                  (Indien 9 ronden:       

ronde 9                                                                                  gewijzigd schema

Verplaatsingen van wedstrijden

a) In verband met het begin van de herfstvakantie: van 20 okt. naar 13 okt. 2017.

b) In verband met Sinterklaas: van 5 dec. naar 28 nov. of 12 dec. 2017.

c) In verband met het begin van de voorjaarsvakantie: van 23 febr. naar 16 februari 2018.

d) (De gezamenlijke slotronde in klasse 1A wordt gespeeld bij ……, in klasse 1B  bij …….)

e) In verband met Goede Vrijdag: van 30 naar 23 maart 2018.

f) In verband met Paasmaandag: van 2 naar 9 april, of 26 maart 2018.

 

De competitieleider

 Aart Strik, 14-06-2017

- Özden Tuna    Print dit bericht
Jan Poland gekozen tot de nieuwe voorzitter van de NHSB

Tijdens de ALV van 7 juni 2017 is Jan Poland (De Waagtoren) unaniem gerkozen tot de nieuwe voorzitter van de NHSB.
Hij volgt hiermee Fred Avis op, die de maximale, aaneengesloten termijn van 12 jaar heeft uitgediend.

We heten Jan namens de overige NHSB-bestuursleden en namens de leden nogmaals van harte welkom.
Fred wordt ook bedankt voor al het werk, dat hij de afgelopen 12 jaar verzet heeft voor de NHSB en voor de schaaksport i.h.a.
Het was niet altijd gemakkelijk, maar hij heeft wel een en ander aan ontwikkelingen binnen de NHSB/KNSB in gang kunnen brengen.
Hieronder een dankboodschap van de nieuwe voorzitter (wegens vakantie verhinderd om de afgelopen ALV persoonlijk bij te wonen): -------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte Afgevaardigden van de bij de NHSB aangesloten verenigingen:
Ik dank u allen voor het vertrouwen wat u in mijn persoon heeft gesteld, ondanks mijn afwezigheid wegens eerder gemaakte afspraken.

Ik zal de taak van voorzitter naar beste vermogen uitvoeren en de belangen van de aangesloten verenigingen naar behoren behartigen.
Ik dank Fred Avis voor alle werkzaamheden die hij in het belang van het schaken in Noord-Holland heeft gedaan en hoop hem nog vaak achter het schaakbord te mogen aantreffen.

In de najaarsvergadering zal ik met u persoonlijk kennis maken.


Een hartelijke groet aan u allen,

Jan Poland

 Özden Tuna, 08-06-2017

- Özden Tuna    Print dit bericht
Kandidaat-opvolgers gevraagd voor overige bestuursfuncties (jeugd en NHSB-competitie)

Beste leden,

Zoals eerder bericht, zijn Henk Roosink en Aart Strik (laatstgenoemde heeft de maximale, aaneengesloten termijn van 12 jaar uitgediend) recentelijk afgetreden als bestuurslid van resp. Jeugdzaken en NHSB-competitie.
Namens het bestuur en de leden worden ook zij bedankt voor hun betekenisvolle inspanningen de afgelopen jaren. Aart heeft de competitie -ondanks de vele uitdagingen- met verve vorm gegeven en Henk heeft een belangrijke invloed gehad op de verdere ontwikkeling van het jeugdschaken (denk aan bijvoorbeeld de GP's), dit o.a. in samenwerking met Chris de Saegher.

Het NHSB-bestuur is zodoende op zoek naar opvolgers voor hen. Ik zou u namens de NHSB willen vragen om dit serieus te overwegen (voor de bestuursfunctie inzake de NHSB-competitie is een scheidsrechtersachtergrond benodigd.).

Zoals bekend valt of staat de schaaksport met vrijwilligers, die de schaaksport ook vanuit een ander perspectief (bijv. beleidsmatig, zoals bij de NHSB) willen promoten.
Tevens zijn deze vrijwilligers in de NHSB-regio belangrijk om de continuiteit van de schaaksport in Noord-Holland i.h.a. te blijven waarborgen (denk aan de competitie en jeugd, om maar een tweetal belangrijke pijlers te noemen).

Elk bestuurslid heeft natuurlijk een houdbaarheidsdatum, zodoende is een tijdige opvolging door nieuwe leden een must.

Bij belangstelling kunt u zich wenden tot mijn persoontje.
Alvast hartelijk dank !


Met vriendelijke groeten namens de NHSB,

Ozden Tuna, secretaris

 Özden Tuna, 08-06-2017

- Özden Tuna    Print dit bericht
Stukken Bondsraad 17-06-2017
http://www.schaken.nl/nieuws/bondsraad-17-juni-en-nieuwe-site-schaakbondnl Özden Tuna, 06-06-2017

Binnenkort
01-09-201703-09-2017 
Oscar Romero Open Hoorns Schaakkampioenschap 2017
ZwitsersHoorn NH  lees verder
03-09-201703-09-2017 
Tuinschaaktoernooi 2017 (Opening'64)
Sint Pancras  lees verder
16-09-201721-04-2018 
Kennemer Open 2017-2018
90/30z+30+30secHaarlem  lees verder
23-09-201723-09-2017 
39ste Chrysantentoernooi in Heerhugowaard
RapidHeerhugowaard  lees verder
30-09-201730-09-2017 
31ste Voges rapidschaaktoernooi te Hillegom
rapidHillegom  lees verder
21-10-201729-10-2017 
Haarlemse Meesters 2017
Klassiek - ZwitsersHaarlem  lees verder
03-11-201709-12-2017 
35ste Voges Open Schaakkampioenschap van Hillegom 2017
Meerdaags, OpenHillegom  lees verder
18-11-201718-11-2017 
NHSB PK rapid Volendam
rapidVolendam  lees verder
17-03-201817-03-2018 
Open NHSB kampioenschap rapid voor teams in Koedijk+verloting
rapidKoedijk  lees verder