Of kies:   
    Home | Competitie | Beker | Jeugd | Clubs | Wedstrijdkalender | Ratings | Downloads | Contact | Links
  


Gerard Groot

( 0229-213653
( 06-23033509
* Competitieleider@nhsb.nl27-11-2018Indeling bekercompetitie kan verwarring wekken.
14-11-2018Indeling bekercompetitie kan verwarring wekken.
01-05-2018Nieuwe competitie 2018-2019 - Email van competitieleider Aart Strik (30-03-2018)
06-10-2017Competitie- en bekercompetitiereglement
17-02-2014Beker: Indeling tweede ronde
27-07-2010Wekenschema competitie 2010-2011
23-07-2010Voorlopige indeling klassen 1 t/m 3
09-07-2010Indeling competitie

Bekercompetitie -    Print dit bericht
Indeling bekercompetitie kan verwarring wekken.

Het bericht was oorspronkelijk hier te lezen. Het is nu te vinden bij "Berichten van de Competitieleider".

 Gerard Groot, 27-11-2018

Bekercompetitie -    Print dit bericht
Indeling bekercompetitie kan verwarring wekken.

Door mijn eerste ervaring met de competitieplanner met betrekking tot de bekercompetitie staan de wedsrrijden er niet op, zoals ik dat graag gewenst had. De wedstrijden die gepland zijn voor de voorronde zijn allemaal juist. Er had alleen ronde 1 boven moeten staan. In de voorronde is één wedstrijd gepland en die is nu net niet zichtbaar. Dat is de voorrondewedstrijd Degoschalm/Revanche - Schaakgenootschap Het Paard van Ree. Deze wedstrijd moet gespeeld worden uiterlijk op 10 december 2018. De winnaar van deze wedstrijd speelt tegen Het Spaarne. Dat is in de huidige indeling nog niet zichtbaar. Afhankelijk van de winnaar speelt Het Spaarne Thuis (Degoschalm/Revanche) of Uit (Schaakgenootschap Het Paard van Ree.

De data die bij de wedstrijden genoemd zijn zijn de uiterste speeldata. De thuisspelende vereniging wordt geacht spoedig contact op te nemen met de tegenstander om een datum voor deze bekerwedstrijd af te spreken. 

 

 Gerard Groot, 14-11-2018

-    Print dit bericht
Nieuwe competitie 2018-2019 - Email van competitieleider Aart Strik (30-03-2018)

*** De email bevatte ook een bijlage: NHSB-Competitiereglement-2018-2019.doc ***

 

Van: Aart Strik <Competitieleider@nhsb.nl>
Datum: 30 maart 2018 om 12:17
Onderwerp: Competitie 2018-2019
Aan: Aart Strik <aart.strik@gmail.com>


Competitie 2018-2019

(NB Leest u vooral ook de vragen aan het slot van dit bericht, m.b.t. inventarisatie en reglement.)


In het kader van de competitiehervorming die het komend seizoen van start gaat, heeft de KNSB in september-oktober 2017 een peiling uitgevoerd onder alle aangesloten clubs.
Niet alle clubs uit de NHSB hebben gereageerd, in sommige gevallen om onverklaarbare redenen, of mogelijk omdat men dacht dat het antwoord wel voor de hand lag.

Verder kan uit het overzicht van de reacties opgemaakt worden dat er vragen bij waren die niet door iedereen goed werden geïnterpreteerd.
Als een club nu met drie achttallen in de NHSB speelt dan schaken er 24 (basis)spelers in de NHSB. Als er uit die spelers een team voor de KNSB -competitie wordt gevormd dan zijn er minder spelers actief in de NHSB want het is niet reëel om te verwachten dat iedere KNSB-speler 'dubbel' gaat spelen.
De optelsom van de getallen waarmee men verwacht in de NHSB te gaan spelen geeft dus hoe dan ook een vertekend beeld.

De NHSB-competitie zal er volgend seizoen waarschijnlijk anders uitzien dan tot nu toe gebruikelijk.

In het bestuur is besproken wat de vorm zou kunnen zijn. Omdat er geen sprake meer is van promotie naar de NHSB, is de term Promotieklasse niet meer aan de orde. De benamingen staan nog niet vast, maar de hoogste klasse zal naar verwachting verdeeld worden over twee poules. In een avondcompetitie spelen onderlinge afstanden nl. een grotere rol dan in een zaterdagcompetitie.
Afhankelijk van het aantal teams zal de erop volgende klasse uit drie of vier poules bestaan, en de daarop volgende uit zes tot acht.
Het aantal spelers in een team zal nog nader bepaald moeten worden, maar het ligt in de lijn van de verwachting dat dit aantal in de twee hoogste klassen in elk geval acht zal zijn zoals ook nu in de 1e en 2e klasse gebruikelijk is.
De teamgrootte in de 3e klasse kan afhankelijk zijn van het aantal spelers die in de NHSB-competitie willen uitkomen.

Het is de bedoeling dat er ook een viertallencompetitie blijft bestaan, deze is van groot belang voor de kleinere verenigingen.

Belangrijk is nu wat de verenigingen kunnen verwachten van hun leden m.b.t. het spelen in de avondcompetitie.

Het blijkt meer dan eens dat veel spelers nog niet echt op de hoogte zijn van de komende competitie-opzet in de KNSB en de regionale bonden.

In de KNSB-competitie zullen er meer klassen komen dan de vier - Meesterklasse, 1e, 2e en 3e klasse - die er nu zijn.
Een ander punt is dat iedere speler in de nieuwe KNSB-competitie én in een of meerdere regionale bonden mag spelen.
In theorie dus voor één club in de KNSB, en voor een club in elk van de dertien regionale bonden.
In de praktijk zal dat niet gebeuren, maar hier en daar zullen er wel schakers zijn die in de KNSB en in één, misschien zelfs twee of drie van de regionale bonden gaan uitkomen. (NB: dat hoeft natuurlijk niet overal een volledige competitie te zijn. Iemand kan bijv. in Haarlem voor een KNSB-team spelen, en daarnaast in de NHSB, SGA en de LeiSB in een team spelen, hetzij als basisspeler, hetzij als invaller. Uiteraard zijn ook andere combinaties mogelijk.)

Wellicht is het nuttig om enkele mogelijke situaties nader te bekijken.
- Een speler gaat verhuizen naar een andere regio maar blijft ook lid in de NHSB. Het was al mogelijk om dan in beide regio's te spelen, maar nu kan de speler ook in een van beide clubs als basisspeler in de KNSB spelen, of vaker dan tot nu toe mogelijk was daarin invallen*.
- Een speler is lid van twee clubs in de NHSB, komt tot nu toe voor een van beide uit in de KNSB en speelt bij de andere alleen intern. In de nieuwe situatie kan die speler voor die tweede club in de NHSB-competitie ook uitkomen als basisspeler of (eventueel onder voorwaarden*) als invaller.
- Een speler is lid van een club in de NHSB met een of meer teams in de KNSB-competitie, en een of meer teams in de NHSB-competitie. Hij kan in beide competities basisspeler zijn, of in een van beide, en (onder voorwaarden*) als invaller meespelen in de andere.
- Dit houdt bijv. in dat spelers die tot nu toe dispensatie kregen in de NHSB omdat ze niet (vaak genoeg) op zaterdag wilden of konden, die dispensatie nu niet meer nodig hebben en toch ook onbeperkt* in een KNSB-team kunnen spelen zonder consequenties voor het NHSB-team.
- Twee kleine clubs op niet al te veel afstand van elkaar hebben allebei leden die wel op zaterdag zouden willen spelen, maar nooit naar een club met zaterdagteams zijn gegaan omdat ze hun eigen club trouw wilden blijven. Als de clubs gaan samenwerken kunnen ze samen misschien een zaterdagteam en een avondteam vormen. Of een zaterdagteam en twee avondteams.
- Een kleine club zonder 'sterke' spelers heeft op een bepaald moment een of meer talentvolle jeugdleden. Als ze tot nu toe de stap naar een zaterdagclub wilden maken dan waren ze voor hun 'eigen club' niet meer beschikbaar. In de komende situatie is het geen probleem meer om ook voor de eigen club in de avondcompetitie te blijven spelen.
- Een speler speelde tot nu toe bijna nooit in een zaterdagteam van zijn club, want 'ik kan misschien maar vijf keer of nog minder meedoen dus ik ga wel door de week spelen'. In de komende situatie kan die speler zonder beperking beide doen.
- * : De voorwaarden hebben te maken met het volgende voorbeeld.
Een club met veel leden heeft in de KNSB-competitie drie of vier teams, spelend in Meesterklasse of 1e klasse, 2e en 3e of 4e klasse. De sterkste basisspeler in een avondteam heeft een rating van 2050. Dan moet het niet zo zijn dat er in de laatste ronde(n) nog enkele spelers van 2300 (of meer) komen opdraven om het team aan een kampioenschap te helpen.
Als zulke spelers in de basis opgesteld worden, zou het minimum aantal partijen meer dan twee moeten zijn.
Hoe dan ook moet er voor dergelijke situaties iets geregeld worden.

 

 

In de bijlage is een opzet voor een nieuw competitiereglement toegevoegd, d.w.z. in rood zijn wijzigingen te lezen. Er kunnen ook nog andere artikelen zijn die clubs liever gewijzigd zien worden. (Ik zie dat ook de veranderingen van 17-18 nog in rood staan, hopelijk geeft dat niet te veel verwarring....)
Om alles nog op de ALV te bespreken is niet praktisch, het is daarom nuttig om eventuele opmerkingen en/of aanvullingen alvast bij het NHSB-bestuur in te dienen.

Tot slot: graag willen we van elke vereniging weten met hoeveel teams men denkt in de zaterdagcompetitie van de KNSB gaat spelen, en ook met hoeveel teams in de doordeweekse competitie van de NHSB.

De organisatie van de komende competitie hangt hiervan af. Het valt te verwachten dat de verdeling van de teams heel anders zal zijn dan nu, en daarom ga ik er als competitieleider van uit dat de indeling niet op basis van promotie en degradatie van het huidige seizoen zal plaatsvinden.

Een inventarisatie is echt van het grootste belang en daarom verzoek ik ook zeer dringend de medewerking van alle verenigingen.

Hebt u vragen of opmerkingen m.b.t. het bovenstaande, stuur deze dan alstublieft.
NB: Over de bekercompetitie volgt nog een ander bericht.


Met vriendelijke groet,

Aart Strik

 zden Tuna, 01-05-2018

-    Print dit bericht
Competitie- en bekercompetitiereglement

Nu de zomerwarmte toch echt wel een beetje is verdwenen, werd het mogelijk om enige technische onvolkomenheden op te lossen.

Het reglement dat in de ALV van 7 juni j.l. werd geaccordeerd en op 20 juli naar voorzitters, secretarissen, wedstrijdleiders en jeugdleiders van de NHSB-verenigingen​ is gestuurd, is nu voor iedere geïnteresseerde beschikbaar op de downloadpagina (http://www.nhsb.nl/?pageID=7).

Hopelijk leidt dit ertoe dat ook de 'gewone clubschaker' ervan kennis neemt, en eventueel in voorkomende gevallen bestuursleden van zijn club op zaken kan wijzen die in eerdere instantie over het hoofd werden gezien, of om onbekende redenen ongelezen waren gebleven.

De competitieleider

 Aart Strik, 06-10-2017

Beker -    Print dit bericht
Beker: Indeling tweede ronde

[In eerste instantie stond het volgende bericht vanaf 8 februari op de site. Door een technisch probleem verdween het, maar het is toch nuttig om het zichtbaar te laten blijven. Vandaar de wat vreemd aandoende datering. (AS)]

 

De indeling  voor de tweede ronde staat op de bekerpagina.

Het is de bedoeling dat de wedstrijden voor zondag 16 maart zijn gespeeld.

 

Het is eveneens de bedoeling dat deze ronde in meerdere mate volgens het reglement verloopt dan dat dit bij de vorige ronde het geval was.

Het is dus simpel:  uiterlijk 16 februari heeft (een vertegenwoordiger van) de thuisclub een datumvoorstel naar de bezoekende vereniging gestuurd, met een CC naar de competitieleider.

Binnen een week komt er een reactie van de bezoekers (ook met CC), en de overeengekomen datum wordt door de thuisclub op de site bekend gemaakt.

 

De competitieleider

 Aart Strik, 17-02-2014

-    Print dit bericht
Wekenschema competitie 2010-2011
Voor de volledigheid vindt u hieronder nog een overzicht van de weken waarin de wedstrijden (zoveel mogelijk) gespeeld zullen worden. Het zal duidelijk zijn dat het streven om na elke ronde promotieklasse een volledige ronde in alle ander klassen te programmeren niet helemaal mogelijk is.
 
 
NOORDHOLLANDSE SCHAAKBOND
 
COMPETITIE‑ EN BEKERREGLEMENT VAN DE NOORDHOLLANDSE SCHAAKBOND
SEIZOEN 2010 - 2011
 
APPENDIX 4: COMPETITIEPROGRAMMA 2010 - 2011
 
De KNSB heeft voor dit seizoen de volgende speeldata vastgesteld, die dus ook gelden voor de promotieklasse van de NHSB:
 
1e ronde          zaterdag         25 september   2010
2e ronde          zaterdag           9 oktober        2010
3e ronde          zaterdag         20 november   2010
4e ronde          zaterdag         11 december   2010
5e ronde          zaterdag           8 januari         2011
6e ronde          zaterdag         12 februari       2011
7e ronde          zaterdag         12 maart          2011
8e ronde          zaterdag           9 april             2011
9e ronde          zaterdag         14 mei             2011
De gezamenlijke slotronde wordt georganiseerd door Kennemer Combinatie te Haarlem
 
Alle klassen spelen volgens de “Berger-tabel” te beginnen met ronde 2.
 
Overzicht van de vaste weeknummers voor de overige klassen:
(NB: 1° Uit praktische overwegingen volgt onderstaand schema niet steeds de promotieklasse; 
2° Voor de spelerscontrole geldt dat in deze klassen ronde ‘n’ plaatsgevonden heeft vóór ronde ‘n+1’ in de promotieklasse.)
 
                        1e klasse          2e klasse          3e klasse          4e klasse en klasse 4.5
 
ronde 1                       week 39           week 40(a)     week 41           week 42(b)
ronde 2                       week 44           week 44          week 45           week 46
ronde 3                       week 47           week 47          week 48           week 49
ronde 4                       week 50(c)      week 50(c)      week 1+ 2(d)   week   5
ronde 5                       week   6           week 6            week 7(e)         week   9
ronde 6                       week 10          week 10           week 11           week 12
ronde 7                       week 13(f)       week 13           week 14           week 15
ronde 8                                                                                              (week 17)
ronde 9                                                                                              (week 19)
 
a) Voor Alkmaarse verenigingen wordt 8 oktober veranderd in 1 oktober 2010
b) In verband met het begin van de herfstvakantie wordt 22 okt. veranderd in 15 okt. 2010.
c) In verband met het begin van de kerstvakantie wordt 17 dec. veranderd in 10 dec. 2010.
d) In week 1 wedstrijden op donderdag en vrijdag; in week 2 op maandag en dinsdag
e) In verband met het begin van de voorjaarsvakantie wordt 18 februari veranderd in 11 februari 2011.
(f) De gezamenlijke slotronde in klasse 1A wordt gespeeld bij…???…., in klasse 1B wordt deze gespeeld bij…???…
 
 
 
 
De competitieleider Aart Strik, 27-07-2010

-    Print dit bericht
Voorlopige indeling klassen 1 t/m 3

Wegens technisch problemen komt deze na het weekend.

De competitieleider

 Aart Strik, 23-07-2010

-    Print dit bericht
Indeling competitie

Er wordt uiteraard op de nieuwe indeling gewacht. Die voor de promotieklasse is na de definitieve indeling van de KNSB wel rond, en voor de klassen 1,2 en 3 is er een voorlopige. Omdat de site op dit moment toch weer enigszins 'onder constructie' is, leek het de webmaster zinniger om met de publicatie nog even te wachten.  De promotieklassers krijgen op korte termijn dan eerst wel iets per mail, zodat er alvast planningen gemaakt kunnen worden.

Wat de andere klassen betreft: van slechts heel weinig clubs zijn er wensen of opmerkingen binnengekomen.  Wie zich plotseling realiseert, iets vergeten te hebben:  stuur dan nog even een mailtje naar de competitieleider.  Het gaat bijv. om zaken als aantal teams (hoger dan klasse 4), beperkingen m.b.t. gezamenlijke thuiswedstrijden of uit/thuiswedstrijden op dezelfde avond; afwijkende avonden e.d. , wat u maar te binnen schiet.

De competitieleider

 Aart Strik, 09-07-2010

Binnenkort
28-07-201928-07-2019 
Santpoortse Kroegloperstoernooi
rapid  lees verder
17-08-201917-08-2019 
Mat op t Wad (Texel)
RapidDen Burg  lees verder
30-08-201901-09-2019 
Oscar Romero Open Hoorns Schaakkampioenschap + PK NHSB 2019
ZwitsersHoorn NH  lees verder
31-08-201931-08-2019 
24ste Strandschaaktoernooi Zandvoort aan Zee
rapid 6 kampenZandvoort  lees verder
14-09-201914-09-2019 
Meester Frank's Schaakles XXL
  lees verder
21-09-201921-09-2019 
41ste Chrysantentoernooi in Heerhugowaard
RapidHeerhugowaard  lees verder
05-10-201905-10-2019 
33ste Voges rapidschaaktoernooi te Hillegom
rapidHillegom  lees verder
13-10-201913-10-2019 
2de Stormschaaktoernooi SC Aartswoud
  lees verder
08-11-201921-12-2019 
37ste Voges Open Schaakkampioenschap van Hillegom 2019
Meerdaags, OpenHillegom  lees verder
09-11-201909-11-2019 
NHSB PK rapid Volendam
rapidVolendam  lees verder
16-11-201917-11-2019 
Struin-toernooi
RapidSchoorl  lees verder